ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การประกอบกิจการจัดตั้งตลาดภายในเขตตำบลหงษ์เจริญสำนักปลัด
  รายละเอียด :

 ขอเชิญผู้ประกอบกิจการตลาด อาทิ เจ้าของกิจการลัษณะเปิดท้ายขายของชั่วคราวเป็นรายวัน เจ้าของกิจการตลาดที่ตั้งบนที่ดินของตนเอง และผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ดูแลตลาดที่ตั้งบนพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน