ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 ก.ย. 2564
2 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 ก.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 ก.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 ก.ย. 2564
5 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 ก.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด ดาวน์โหลดเอกสาร
9
31 ส.ค. 2564
7 ขอเชิญประชาชนตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ อบต.หงษ์เจริ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
22 ก.ค. 2564
8 ประกาศ เรื่อง การประกอบกิจการจัดตั้งตลาดภายในเขตตำบลหงษ์เจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 ก.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ นิคมสหกรณ์ท่าแซะ แจ้งขอให้ประชาชนชะลอการไปติดต่อขอรับบริการ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. - 2 ส.ค. 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 ก.ค. 2564
10 คำสั่งจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านการเดินทาง มาตรการส่วนบุคคลและมาตรการครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
09 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17