ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความ อ.1/2564 เรื่อง นายเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า ดาวน์โหลดเอกสาร
162
02 เม.ย. 2564
2 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความ อ.2/2564 เรื่อง ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย ดาวน์โหลดเอกสาร
158
02 เม.ย. 2564
3 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความ อ.3/2564 เรื่อง ปลดผมจากตำแหน่งทำไม ดาวน์โหลดเอกสาร
155
02 เม.ย. 2564
4 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความ อ.4/2564 เรื่อง ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า ดาวน์โหลดเอกสาร
158
02 เม.ย. 2564
5 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความ อ.5/2564 เรื่อง ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากจะรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
02 เม.ย. 2564
6 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความ อ.6/2564 เรื่อง เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
02 เม.ย. 2564
7 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความ อ.7/2564 เรื่อง ที่ดินมรดกกลายเป็นของคนอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
159
02 เม.ย. 2564
8 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความ อ.8/2564 เรื่อง ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า ดาวน์โหลดเอกสาร
158
02 เม.ย. 2564
9 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความ อ.9/2564 เรื่อง ใครเบิกค่าจัดการศพแทนบุตร ดาวน์โหลดเอกสาร
158
02 เม.ย. 2564
10 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความ อ.10/2564 เรื่อง แผนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
157
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11