ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
09 ก.ย. 2564
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.75021 สายโป่งบอน-ธรรมเเจริญ ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
23 ก.พ. 2564
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.75021 สายโป่งบอน-ธรรมเเจริญ ม.10 บ้านธรรมเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
23 ก.พ. 2564
4 ประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำคลองยี่ลาน ม.13 บ้านยายหม่น ดาวน์โหลดเอกสาร
180
15 ก.พ. 2564
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาโดยวิธีก่อสร้างระบบกรองน้ำขยาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
12 พ.ค. 2563
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาโดยวิธีก่อสร้างระบบกรองน้ำขยาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
12 พ.ค. 2563
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านตาหงษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
17 เม.ย. 2563
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่416+500)-บ.โป่งบอน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
04 มี.ค. 2563
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.75.-021 สายโป่งบอน- ธรรมเจริญ หมู่ที่ 9,10 ตำบลหงษ์เจริญ 6 ช่วง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
26 ก.พ. 2563
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.75-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านโป่งบอน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
26 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28